wizyta-u-lekarze_fot.klinika-demeter

Profilaktyczne badania lekarskie

Pracodawca jest zobowiązany do stosowania środków zapobiegających chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą. Jednym z elementów działalności profilaktycznej dotyczącej ochrony zdrowia pracownika są profilaktyczne badania lekarskie: wstępne, okresowe i kontrolne. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Badania lekarskie są […]

Read more...
Tu buduję dom.... najpierw sprawdz czy możesz 1

Tu buduję dom… najpierw sprawdź czy możesz

Jeśli upatrzona działka nie jest objęta planem, a chcesz się upewnić, czy będziesz mógł na niej budować, musisz wystąpić do urzędu gminy z prośbą o wydanie decyzji o warunkach zabudowy działce, która ma dostęp do tej samej drogi publicznej jest wybudowany lub znajduje się w trakcie budowy dom o takim samym przeznaczeniu. Ponadto decyzja, podobnie […]

Read more...
8bduz

Rodzaje rusztów

Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje rusztów: Ruszt jednopoziomowy pojedynczy wykonywany jest na łącznikach ES lub wieszakach obrotowych mocowanych do stropu. Stosujemy go wówczas, gdy chcemy, by odległość od stropu była minimalna. Powstaje w ten sposób nie tyle podwieszany sufit, co okładzina sufitowa. Ruszt dwupoziomowy krzyżowy zalecany jest do pomieszczeń, których najmniejszy wymiar przekracza 4 m. Ruszt […]

Read more...
czym_si_kierowa_przy_wyborze_tynku_cb

Przygotowanie podłoża pod tynki: Podłoże z płyt wiórowo-cementowych

Płyty wiórowo-cementowe stosowane są obecnie rzadko, ale niekiedy używa się ich do ocieplania drugorzędnych, niewielkich budynków. Same płyty są dobrym podłożem dla tynków, tylko ich styki wymagają przykrycia 10-centymetrowym paskiem stalowej siatki, aby tynk nie popękał. Powierzchnie przed tynkowaniem należy oczyścić z kurzu i obficie zmoczyć. Jest to konieczne, aby woda z zaprawy nie została […]

Read more...