Zasobniki pompy ciepła

Pompa ciepła ogrzewając powietrze w budynku, najczęściej ogrzewa także wodę w zasobniku. Czyni to naprzemiennie, to znaczy że albo pompa obiegowa tłoczy ogrzaną wodę w obieg grzewczy albo w wężownicę zasobnika. W związku z tym w obwodzie podgrzewania wody w zasobniku muszą być spełnione te same zależności co dla obiegu grzewczego, czyli prawidłowy przepływ. Obowiązują […]

Read more...