Tu buduję dom… najpierw sprawdź czy możesz

Jeśli upatrzona działka nie jest objęta planem, a chcesz się upewnić, czy będziesz mógł na niej budować, musisz wystąpić do urzędu gminy z prośbą o wydanie decyzji o warunkach zabudowy działce, która ma dostęp do tej samej drogi publicznej jest wybudowany lub znajduje się w trakcie budowy dom o takim samym przeznaczeniu.

Tu buduję dom.... 3

Ponadto decyzja, podobnie jak plan, określa rozmaite warunki, jakie będzie musiał spełnić dom, w tym między innymi: rodzaj i kąt nachylenia dachu, liczbę kondygnacji, długość elewacji fronto­wej, maksymalną powierzchnię zabudowy i inne.

Tu buduję dom.... najpierw sprawdz czy możesz 1

Niestety, na wydanie decyzji o warunkach zabudowy czeka się długo, bo jest ona formułowana na podstawie szczegółowej analizy cech są­siadującej zabudowy, a taka analiza zajmuje urzędnikom sporo czasu. Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy może złożyć każdy zainteresowany, nawet niezwiązany z właścicielami.

Tu buduję dom.... 2

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *